GALERIA ARTYSTÓW
Galeria upamiętnia wybitne postacie kultury i sztuki,
twórców związanych z Katowicami i Górnym Śląskiem

Humoreskę Antonina Dvoraka gra Małgorzata Wojciechowska