ECHA KULTURY  -   POEZJA  -   WODNIAK  -   ALBUMY  -   IMPRESJE JURAJSKIE SACRUM ET PROFANUM

IZABELA MONIKA BILL
udziela wywiadu Jerzemu Granowskiemu

W czwartek 12 lipca 2012r. w Klubie Artystycznym "Bakakaj" w Tychach odbył‚ się™
wieczór poetycki Izabeli Moniki Bill oraz wernisaż malarstwa Jagody Kaczmarek
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Jadwigi Wyrwalec.