ECHA KULTURY  -   POEZJA  -   WODNIAK  -   ALBUMY  -   IMPRESJE JURAJSKIE SACRUM ET PROFANUM
JAGODA KACZMAREK
udziela wywiadu Jerzemu Granowskiemu

W czwartek 12 lipca 2012r. w Klubie Artystycznym "Bakakaj" w Tychach odbył się
wernisaż malarstwa Jagody Kaczmarek oraz wieczór poetycki Izabeli Moniki Bill,
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Jadwigi Wyrwalec.