Poetycka strefa
Jerzego
GranowskiegoŻycie jest piękne, nie marnujmy go. Optymistom źyje się lepiej.

Copyright © Designed by Alpha Studio <<-->> Copyright © administrator SMFG