Poetycka strefa
Jerzego
GranowskiegoŻycie jest piękne, nie marnujmy go. Optymistom żyje się lepiej.

Copyright © Echa Kultury 2021