Poetycka strefa
Jerzego
GranowskiegoŻycie jest piękne, nie marnujmy go. Optymistom żyje się lepiej.

nk"Copyright © SMFG